Garantier


Trygghet är viktigt.
Som privatperson har du antagligen inte all kungskap om hur det går till att lägga tak, utan det ansvaret lägger du på en takentreprenör. Att göra tätskiktsarbeten är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande. Det är viktigt att det håller tätt i många år. Konsumenttjänstlagen ger dig viss trygghet, men bara upp till tio år, och gäller endast mellan två parter. Säljer man fastigheten upphör alltså konsumentköplagen att gälla. Samma gäller om entreprenören inte längre är verksam. Försäkra dig därför genom Tätskiktsgarantier som garanterar tätt tak, vad som än händer. Ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier gäller för arbete, material samt ev. följdskador om fel uppstår i tätskiktet, i 10 år. Ansvarsutfästelsen följer fastigheten. Tätskiktsgarantier ger ytterligare 5 års materialgaranti. Se till att entreprenören är ansluten till Tätskiktsgarantier. Genom att välja en takentreprenör som har tillstånd att lämna Tätskiktsgarantier så ingår du i ett försäkringsskydd. Garantera ett tryggt köp från första dagen. Garantin ingår i priset när entreprenören köper material från någon av våra leverantörer. Någon självrisk utgår inte för konsumenten.
Detta är möjligt genom samarbete med särskilt utvalda leverantörer med marknadens bästa tätskikt samt utbildade och auktoriserade takentreprenörer.

Innan du bestämmer vilken entreprenör du skall anlita ställ dig följande frågor.

  • Är premien betald för alla 15 åren
  • Vid skada regleras den enligt svensk lag i Sverige?
  • Anmäls skada till ett Svenskt försäkringsbolag?
  • Utförs arbetet av utbildade takmontörer?
  • Är materialet godkänt?
  • Gäller garantin om entreprenören går i konkurs?
  • Utförs arbetet av takmontör med certifikat för heta arbeten?

När du anlitar Takringen Akustikbyggen AB är svaret givetvis JA på alla ovanstående frågor.

Tätskiktsgarantier skapar trygghet genom långsiktigt ansvar på det utförda tätskiktsarbetet vi utfört. Som genom samarbete med försäkringsbolaget Zürich har arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får 15 års skydd.