TAKRINGEN


Takringen Akustikbyggen AB bilades 1997. Vi har totalt 23 anställda varav 15 som är specialicerade på att utföra entreprenader med tätskikt på tak och terrasser.


Vi utför även arbeten med dolda tätskikt som krävs på innergårdar och gröna tak.

Besiktningar av gamla tak och tätskikt utför vi kostnadsfritt. Vi lämnar fasta priser och skriftliga offerter, som även kan inkludera trä- och plåtarbeten. Vi använder uteslutande tätskiktsprodukter från ledande fabrikanter, som vi vet håller måttet för de stora påfrestningar byggnadskonstruktioner utsätts för.

För att kunna hålla kvalitén på hög nivå har vi valt ut våra leverantörer med största omsorg, endast de som uppfyller våra kvalitets- och miljökrav. Leveranssäkerhet, service samt långsiktighet finns med i våra led. Våra tätskiktsspecifikationer uppfyller brandklass T och våra montörer har certifikat för "heta arbeten för tätskikt" enligt Svenska Brandförsvarsföreningen.

Vi arbetar i huvudsak med tätskiktsprodukter från Icopal och Protan. Detta ställer krav på kontinuerlig utbildning av vår personal, för att de ska vara väl förtrogna med den senaste tekniken. Detta borgar för ett tätt och problemfritt tak, som skyddar våra uppdragsgivares värden i många år.

Takringen Akustikbyggen AB är auktoriserad Takentreprenör i den exklusiva gruppen Team Icopal.

Vi är av Protan AB auktoriserad Protanentreprenör.

Vårt arbetsområde är i huvudsak Gästrikland, Södra Hälsingland och Norra Uppland. Vi är medlem i Takentreprenörerna och i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

AKUSTIKBYGGEN


Takringen Akustikbyggen AB bilades 1997. Vi sysselsätter 23 anställda varav 5 st undertaks- och väggmontörer. 

Företagets entreprenadverksamhet avser undertak-, vägg- och ljudabsorbtionsarbeten.

För att kunna hålla kvalitén på hög nivå har vi valt ut våra leverantörer med största omsorg, endast de som uppfyller våra kvalitets- och miljökrav. Vi jobbar i huvudsak med Ecophon och Rockfon.

Att utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundernas fulla belåtenhet och förtroende, genom att utföra det förväntade arbete på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

Vårt arbetsområde är i huvudsak Gästrikland.

Vi är medlem i Undertaksföreningen och i bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

TIB-auktoriserat företag

Kontakta oss

 
 
 
 

PETER MARTINELL

E-post: peter.martinell@takringen.se

Telefon: 070-660 80 03

RICKARD MARTINELL

E-post: rickard@takringenakustikbyggen.se

Phone: 070-660 80 07